Advokátní kancelář poskytuje právní služby v širokém spektru práva.

SPRÁVNÍ PRÁVO

právo živnostenského podnikání
katastrální řízení
pohřebnictví
přestupky a jiné správní delikty

Ověřování podpisů
  • - u listin sepsaných advokátem
  • - na listinách, které jednající osoba před advokátem podepíše