Advokátní kancelář poskytuje právní služby v širokém spektru práva.

ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

zastupování v rozhodčím řízení
advokát působí též jako nestranný rozhodce "ad hoc". Spory v rozhodčím řízení jsou rozhodovány podle zákona č. 216/1994 sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů a podle Řádu a Pravidel, vydaných Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.
Rozhodčí řízení se koná na základě písemných podkladů, je neveřejné, jednoinstanční a je rychlé.

Ověřování podpisů
  • - u listin sepsaných advokátem
  • - na listinách, které jednající osoba před advokátem podepíše