Advokátní kancelář poskytuje právní služby v širokém spektru práva.

RODINNÉ PRÁVO

rozvody sporné a nesporné
úprava vyživovacích povinností (mezi rodiči a dětmi, mezi manželi)
úprava rozsahu společného jmění manželů
vypořádání společného jmění manželů

Ověřování podpisů
  • - u listin sepsaných advokátem
  • - na listinách, které jednající osoba před advokátem podepíše