Advokátní kancelář poskytuje právní služby v širokém spektru práva.

PRÁVO K NEHMOTNÝM STATKŮM

právo autorské (licenční smlouvy, software aj.)
ochranné známky včetně zastupování v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví
průmyslové vzory včetně zastupování v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví

Ověřování podpisů
  • - u listin sepsaných advokátem
  • - na listinách, které jednající osoba před advokátem podepíše