Advokátní kancelář poskytuje právní služby v širokém spektru práva.

PRACOVNÍ PRÁVO

pracovně právní vztahy (vznik a zánik pracovního poměru, manažerské smlouvy aj.)
nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
náhrady škod z pracovně právních vztahů

Ověřování podpisů
  • - u listin sepsaných advokátem
  • - na listinách, které jednající osoba před advokátem podepíše