Advokátní kancelář poskytuje právní služby v širokém spektru práva.

OBČANSKÉ PRÁVO
závazkové právo (smlouvy o dílo, kupní, darovací, nájemní, o půjčce, o obstarání věci, o sdružení aj.)
věcná práva (vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná břemena, zástavní právo aj.)
vymáhání pohledávek z občanskoprávních sporů
náhrada škody
ochrana osobnosti
ochrana spotřebitele
Ověřování podpisů
  • - u listin sepsaných advokátem
  • - na listinách, které jednající osoba před advokátem podepíše