Advokátní kancelář poskytuje právní služby v širokém spektru práva.

OBCHODNÍ PRÁVO
závazkové právo (smlouvy kupní, o dílo, mandátní, o zprostředkování, o prodeji podniku, úvěru, o obchodním zastoupení aj.)
vymáhání pohledávek z obchodně právních vztahů
právo obchodních společností a družstev (zakládání, změny, zvyšování a snižování základního kapitálu, slučování, přeměny, likvidace, zápisy do obchodního rejstříku, smlouvy o výkonu funkce, zprávy o propojených osobách)
nekalá soutěž
směnečné právo, směnky
Ověřování podpisů
  • - u listin sepsaných advokátem
  • - na listinách, které jednající osoba před advokátem podepíše