Pojištění advokátní kanceláře

Ve smyslu ustanovení zákona o advokacii se na činnost advokátní kanceláře JUDr. Petra Knapa vztahuje pojištění z titulu odpovědnosti  za případnou škodu způsobenou při poskytování právních služeb advokátní kanceláří, a to do výše škody 8 mil. Kč. V individuálních případech podle okolností lze sjednat pojištění na vyšší pojistné částky.