JUDr. Petr Knap

nar. 1949, advokát od 1993 zapsán u ČAK č. reg. 3210

  • PF UK Praha
  • postgraduál UK "Právo v podnikání"
  • dlouholetá praxe v cestovním ruchu a státní správě
  • zaměření obchodní smluvní právo, korporátní právo

Ochrana osobních údajů