Ceny za právní služby

Ceny právních služeb jsou účtovány v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a nákladech advokátů za poskytování právních služeb. 

Při poskytování právních služeb používáme všechny povolené druhy odměn ve smyslu advokátního tarifu. V praxi se osvědčuje používání hodinové sazby odměn, přičemž jsou klienty využívány i další druhy odměn jako je odměna paušální, odměna mimosmluvní i odměna s podílem na hodnotě věci. V současné době činí hodinová sazba za konzultace a poradenství 2000,-Kč + 21% DPH.

Na klientem požadovanou právní službu je uzavřena smlouva, v níž je zvolen druh odměny a provedena i její specifikace. Zpravidla je požadováno i složení příslušné zálohy na požadovanou právní službu.

Balíčky právních služeb pro firmy

Podnikatelům a obchodním společnostem nabízíme za zvýhodněných podmínek trvalé, komplexní právní zastoupení a poradenství zejména ve věcech obchodního, občanského a pracovního práva s paušálně sjednanou odměnou.